Inscripció online

Omple les teves dades per formalitzar l'inscripció al casal d'estiu d'Upcycling Barcelona 2024

FORMA DE PAGAMENT: TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA

Preu de la primera setmana: 108 €

Resta de les setmanes: 135 € 

ES 2921000873140200402921

* Al ser un casal amb places limitades la reserva serà efectiva un cop s'hagi fet el pagament.  Moltes gràcies


De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el seu reglament de desenvolupament, vostè dóna el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades que ens facilita siguin incorporades a un fitxer del qual és responsable Upcycling Barcelon

Així mateix, vostè consent expressament en el tractament de les seves dades amb la finalitat d'informar sobre cursos, productes, serveis, iniciatives i promocions que puguin ser del seu interès, desenvolupats per Upcycling Barcelona, a través de correu electrònic, SMS / MMS, entre d'altres o altres mitjans de comunicació per via ofimàtica o postal.
Li recordem que d'acord amb la Llei 34/2002 de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, vostè podrà revocar el seu consentiment a això en qualsevol moment, mitjançant comunicació adreçada a Upcycling Barcelona.
Donat que el Dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el Dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, vostè dóna el seu consentiment exprés per poder publicar fotografies i / o vídeos on pugui aparèixer amb l'exclusiva finalitat de la difusió de les activitats de l'escola Upcycling Barcelona.
Així mateix, l'informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que podrà exercir dirigint un escrit, adjuntant còpia del seu DNI, al domicili social de Upcycling Barcelona, situat  Carrer Diputació 356, 08013 de Barcelona, o per correu electrònic a upcyclingbarcelona@gmail.com